ජපන් සාහිත්‍යයේ සුප්‍රකට නවකතාකරු හරුකි මුරකාමි විසින් රචිත කෘති දෙකක සිංහල පරිවර්තන

Rs.1,500/- Rs.1,690/-
Publisher: SL Books
ISBN No: SL2021-015
Stock Instock
Viewed 472 times

OverView

ජපන් සාහිත්‍යයේ සුප්‍රකට නවකතාකරු හරුකි මුරකාමි විසින් රචිත කෘති දෙකක සිංහල පරිවර්තන
Hora Polkichcha - හොර පොල්කිච්චා - Rs.900/-
හිරු නැගෙන රටේ පෙම් පුවතක් - Rs.790/-

...